Bedrijfsfilosofie
Kantoren in Europa
Perszone
Evenementen
Kwaliteit
Milieu
Winkelautomatisering
Fiscale oplossingen
POS-systemen
Weegschalen
Printers
Printer consumables
De unieke Toshiba printer voordelen
VICtory Program
Aanstaande evenementen
Persberichten
Testimonials
Carbon Zero
Recycleerinformatie voor gebruikers
Recycleerinformatie voor afvalverwerkers
Take-back information
REACH
Overzicht
Overzicht
Industriële printers
Standaard printers
Mobiele printers
Applicator
Oplossingen per industrie
Garantie op printkop
Nieuw Europees energielabel
Overzicht
Overzicht
Pro-Store LX
storeMate suite
T-Safe
Overzicht ribbons
Ribbons for Toshiba printers
Ribbons for non-Toshiba printers
Labels
Basistechnologie
Ribbon save / Lintspaarfunctie
Gebruiksvriendelijk
SMART
Uniek gamma verbruiksartikelen
Milieuvriendelijk
Budgetvriendelijk
Overzicht
Solutions
Healthcare
Tuinbouw
Transport - Logistiek - Supply Chain
Desktop Printers
Mid Range
Industriële Printers
Mobiele Printers
Flat Head en Near Edge
Direct Thermal en Thermal Transfer
Dubbele motor controle
Emulaties
Gebruik en onderhoud
Zelfcentrerende etiketten
Bartender
BCI
FTP
SNMP
Web-browser
XML
Warranty
Duurzaamheid
Lage TCO
Pro-Store LX
storeMate® Central Office
storeMate® Mobile Assistant
storeMate® Mobile Shopping Experience
storeMate® Order Pick&Pay
storeMate® Payment Station
storeMate® POS
B-EX4D2
B-EX4T1
B-EX4T2
B-SA4TM
B-SX5
B-SX6
B-SX8
B-852
B-EV4 Reeks
B-FV4 Series
B-SA4TP
DB-EA4D
B-EP Reeks
MD-480i
APLEX4
Lade DRWST-51A
Scherm LIUST-A00/A10
Scherm TFTST-A10/A20
ST-A10
Toetsenbord PKBST-50
TRST ticketprinters
WILLPOS B10
AG2
AG3
AG4
AG5
AS1 for flat-head printers
AS1 for near-edge printers
AS2
AS3
AW3
RG2
RS1
SG2 for flat-head printers
SG2 for near-edge printers
SS1
SW1
WG3
BIG3
BIG3 Touch
Clean Cash
 » TOSHIBA TEC Wereldwijd
 » Toshiba Europe
 » Français
  Hoofdmenu
»   Producten en Oplossingen
»   Diensten en Ondersteuning
»   Over TOSHIBA TEC
»   Contacteer ons

Zoeken

OK
OK
Contacteer ons
Home / Over TOSHIBA TEC / Milieu
   Over TOSHIBA TEC
Milieu

Over WEEE en RoHS
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) = afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur
Restriction on Hazardous Substances (RoHS) = restrictie van gevaarlijke stoffen

De WEEE- en RoHS-richtlijnen zijn ontwikkeld om de afvalstroom van elektrische en elektronische apparaten aan te pakken. Producenten zullen verantwoordelijk zijn:

  • voor de terugname en recyclage van elektrische en elektronische apparaten (WEEE-richtlijn)
  • voor het elimineren van gevaarlijke stoffen in nieuwe apparatuur (RoHS-richtlijn).

Naleving van de Richtlijn over Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems (TERIS) verbindt zich tot het naleven van alle toepasselijke wetten en reglementen, met inbegrip van de Europese Richtlijn over Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS) (2009/95/EC) die het gebruik zal beperken van lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom en broom bevattende vlamvertragers: PBB (polybrominated biphenyls) en PBDE (polybrominated diphenyl ethers) in elektrische en elektronische producten.

Het doel van TERIS is om de nalevingsverplichtingen te overtreffen door aan de vereisten van de RoHS Richtlijn te voldoen tegen 1 Juli, 2006.
RoHS substanties zullen vrijwel geëlimineerd worden (tot niveaus onder de wettelijke grens) in alle elektronische TERIS producten die onder de RoHS Richtlijn vallen, behalve waar men op brede schaal erkent dat er geen technisch uitvoerbaar alternatief bestaat (als uitzondering voorzien door de Europese RoHS-richtlijn).

TOSHIBA TEC publiceert elk jaar een duurzaamheidsrapport waarin het zijn milieubeleid en de verkregen resultaten toelicht.

Het initiatief van TOSHIBA TEC om de RoHS-richtlijn in de praktijk te brengen is een onderdeel van het “Monozukiri”-bedrijfsprogramma dat milieubewuste activiteiten omvat zoals “Groen Aankoopbeleid”, efficienter gebruik van materiaal, zoeken naar alternatieven voor gevaarlijke stoffen, ontwerpen in functie van energie-efficientie en gemakkelijke recycleerbaarheid. Bijkomende en gedetailleerde informatie vindt u op: http://www.toshibatec.co.jp/en/csr/report/.

RoHS-certificaten betreffende specifieke producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Namens TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems

Masanori Kawasumi

President TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems S.A.

 

  Bekijk ook:
»   Recycleerinformatie voor recycleerders
»   Recycleerinformatie voor gebruikers
»   Milieurapporten
»   Informatie betreffende de terugname van goederen
»   Sustainable technology in the retail environment
 Choisir langue | Voorwaarden | Contacteer ons | Site-overzicht | Gegevensbescherming Copyright © 2019 Toshiba TEC Corporation. All rights reserved.